Privacy beleid

Over ons privacybeleid

Deur13 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft uiterst vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden gebruikt om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 

 Deur13 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 Deur13 gebruikt de verzamelde gegevens van haar klanten om een bestelling te kunnen afhandelen. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres, evt. telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van de status daarvan op de hoogte te houden. 

Als u bij Deur13 bestelt, bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. De gegevens worden opgeslagen in de beveiligde omgeving van WooCommerce, Mollie Payments en PostNL

Bij uw eventueel account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en order- en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft door te geven.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Deur13. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/02/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen. U vindt u de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.


Verzenden en logistiek

 PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

 Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Bewaartermijnen


Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens


Deur13
Markt 13
6461EB Kerkrade
Info@deur13.nl